Het college van B & W wil ruim een half miljoen euro uittrekken om het centrum van Pijnacker, en met name het Raadhuisplein, aantrekkelijker te maken. Zo komen er extra groen en drie grote bomen aan de zijde van Delifrance en het Witte Huis.

Er komt meer zitgelegenheid, een natuurstenen bestrating die een ‘loper’ vormt van het ene deel van het winkelcentrum naar het andere, een ontmoetingsplaats met speelgelegenheid en een waterpartij of fontein.

De aanpak van het Raadhuisplein is essentieel voor het aantrekkelijker maken van het gehele centrum van Pijnacker. Het is wel de bedoeling dat de functie als evenemententerrein gehandhaafd blijft, en ook moet er ruimte blijven voor de weekmarkt, al zal die wel anders worden gepositioneerd.
Marketingplan

B & W nemen met hun voorstel aan de gemeenteraad de adviezen over die zijn gedaan in het Strategisch Marketingplan, dat in de afgelopen maanden is opgesteld onder aanvoering van de vorig jaar benoemde centrummanager Titus Appel. Dat plan zou gedragen worden door driekwart van de ondernemers, die ook bereid zijn om financieel bij te dragen aan de zogenaamde visuele identiteit, in de vorm van vlaggen en banieren.

De investering die nodig is wordt geraamd op een bedrag van ruim 525.000 euro. Hiervan is bijna 90.000 euro nodig voor het opstellen van een definitief inrichtingsplan. In het voorstel aan de raad laat het college zien dat hier voldoende ruimte voor is in de begroting voor de komende jaren.

Met dank aan: Paul Houkes