Kinderrommelmarkt in Ackershof2.

30 oktober 2021
De geplande kinderrommelmarkt op het Raadhuisplein had eieren voor haar geld gekozen en de deelnemers in de winkelgangen van Ackershof2 laten plaatsnemen vanwege het onstuimige herfstweer, een goede zet bleek later want het nodige publiek kwam op de snuisterijen af.