Vandaag zijn de eerste vaatjes nieuwe haring aangekomen in Scheveningen, Komende woensdag 6 juni wordt het eerste vaatje geveild en dit betekend dan ook de start van het nieuwe haring seizoen.

U kunt dus binnenkort bij de viswinkel aan de Oostlaan terecht voor het kopen van de nieuwe haring.

De vissector heeft gezamenlijk de officiƫle startdatum van het seizoen 2012 bepaald. Om voortijdige verkoop van nog niet volledig volgroeide haring tegen te gaan heeft het Productschap Vis op verzoek van de branche een verordening vastgesteld. Hiermee kunnen handelaren die de officiƫle startdatum van het haringseizoen niet respecteren, daadwerkelijk worden bestraft. Het Besluit tot vaststelling datum aanvang van het haringseizoen 2012 wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.