De voorbereidingen van de reconstructie van de “Pijnackerse knoop” zijn in volle gang, begin januari 2016 gaat het project van start en als alles volgens planning verloopt zal aan het einde van 2016 de reconstructie afgerond zijn.

De komvormige watergang ten oosten van de kruising wordt gedempt. Dit gebeurt gefaseerd. Het zand dat hiervoor nodig is, wordt aangevoerd vanaf het bedrijventerrein Boezem-Oost. Om stuiven tegen te gaan wordt het zand afgedekt met een laagje grond. De planning is dat deze werkzaamheden eind 2015 zijn afgerond. Het zand zal ongeveer 6 maanden blijven liggen, zo meld de gemeente op haar website.