Raadsakkoord gepresenteerd.

09 juni 2022
Tijdens een persmoment in Cultura is het raadsakkoord op hoofdlijnen 2022-2026 gepresenteerd, oud wethouder en informateur Bert van Alphen gaf tekst en uitleg over de totstandkoming ervan, in de periode van overleg waren er regelmatig bijeenkomsten om inhoud te geven aan het gepresenteerde akkoord.

Ook het nieuwe college werd voorgesteld ondanks dat Peter Hennevanger en Ilona Jense schitterden door afwezigheid waren Marieke van Bijnen en Frank van Kuppenveld en de nieuwe wethouder Hanneke vd Gevel wel aanwezig.

Het akkoord wordt ondersteund door 8 van 9 partijen, Eerlijk Alternatief, D66, VVD, PPN, CDA, Trots, PvdD en ChristenUnie/SGP deden mee aan het raadsakkoord.