Stembureaus in het centrum geopend

15 maart 2023
De stembureaus in het centrum van Pijnacker en de rest van het land zijn vanmorgen om 07:30 geopend voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland tot 21:00 uur kan je jou stem nog uitbrengen bij een van de stembureaus.

Waar kan je stemmen in en om het centrum van Pijnacker:Gemeentehuis Pijnacker, Emmastraat 165
Sporthal ’t Baken, Het Baken 2
Buurt en Zo (bibliotheek), Julianalaan 47
Gymzaal Goudenregen, Goudenregensingel 20A (ingang parkeerterrein Meidoornlaan)
Gymzaal Daltonschool De Tweemaster, Blauwe Kiekendief 1