Rotondes veiliger door aanpassing.

16 juli 2020


Obstakels verwijderen, belijning aanbrengen, borden en gekleurd asfalt, pijlen op de weg om op de fietsoversteken één- of tweerichtingverkeer te markeren en het ophogen van stoepranden om afsnijden te voorkomen. Met dat soort relatief eenvoudige aanpassingen kunnen de vijf drukste rotondes in Pijnacker-Nootdorp iets veiliger worden voor fietsers. De gemeente gaat daar nu geld voor uittrekken, en ook voor een campagne om weggebruikers bewust te maken van veilig gedrag op rotondes.

De aanbevelingen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd worden gedaan door bureau Goudappel Coffeng, dat een onderzoek heeft uitgevoerd naar de veiligheid op de vijf rotondes. Het bureau keek naar het verkeerskundig ontwerp en naar het gedrag van de verkeersdeelnemers, onder meer via waarnemingen ter plaatse en door analyse van camerabeelden.

Afsnijden van bochten

Uit het onderzoek blijkt dat meer factoren een rol spelen bij de verkeersonveiligheid. Een daarvan is dat fietsers op de rotondes voorrang hebben, waardoor zij zich daar ten onrechte veilig voelen. Fietsers en scooters steken vaak met hoge snelheid over en maken door het afsnijden van bochten geregeld onverwachte manoeuvres, blijkt uit de waarnemingen. Ook is er vaak te weinig overzicht, waardoor automobilisten vaak moeilijker op dit gedrag kunnen anticiperen.

Volgens het verkeerskundige bureau zijn er geen standaard maatregelen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, omdat elke rotonde weer anders is. Wel adviseert het bureau dus een aantal relatief eenvoudige maatregelen en daarnaast worden er ingrijpender aanpassingen genoemd, zoals verhoogde plateaus op de fiets- en voetgangersoversteken, het aanpassen van fietspaden en (op de rotonde Westlaan-Europalaan) een verhoogde onverrijdbare middenring.

100.000 euro

Het college van B & W wil de quick win-maatregelen volgend jaar in elk geval uitvoeren. Daarvoor is dan een bedrag van 100.000 euro nodig. Ook wil het college 25.000 euro uittrekken voor een gedragscampagne. Voor de verdergaande maatregelen is naar schatting bij elkaar een bedrag van 1,75 miljoen euro nodig. Die aanpassingen wil men daarom voor de middellange termijn uitwerken en afwegen: daar is nu geen geld voor.

Op nog wat langere termijn zijn meer rigoureuze maatregelen nodig, blijkt uit het rapport. Nu al loopt de hoeveelheid verkeer op de rotondes tegen de grenzen van de capaciteit aan, en in 2030 loopt het verkeer door de groei van de gemeente zelfs echt vast bij de rotondes. Tijdens de spits zullen dan structurele wachttijden en files kunnen voorkomen. De enige mogelijkheid om dan de capaciteit te vergroten is het ombouwen van de rotondes naar kruispunten met verkeerslichten.

Dit zijn de rotondes

De rotondes waar het onderzoek zich op heeft gericht zijn:

1) Oostlaan – Emmastraat – Meidoornlaan
2) Nootdorpseweg – Nobellaan – Noordweg – Sportlaan
3) Oudeweg – Molenaar Blonkweg
4) Europalaan – Westlaan – Nootdorpseweg
5) Europalaan – Tuindersweg – Oranjelaan

Met dank aan: Paul Houkes