Veel klachten verkeersveiligheid

19 oktober 2022

Uit een enquête, die is uitgevoerd door Toponderzoek in opdracht van de plaatselijke kranten Telstar en Eendracht, komt een onthutsend beeld naar voren over hoe inwoners van Pijnacker-Nootdorp de verkeersveiligheid in de dorpen ervaren. Honderden kruisingen, verkeerspleinen, straten en paden worden aangemerkt als onveilig of gevaarlijk.

In veel gevallen heeft dat te maken met onoverzichtelijkheid door hoge grassen of ander groen, maar ook zijn er tal van klachten over gaten in de weg, verwarrende verkeerssituaties en kruispunten die gevaarlijk zijn.

Het onderzoek is deze zomer uitgevoerd door middel van een vragenlijst, die is gestuurd naar het Tip-burgerpanel van Telstar Mediacentrum. Bijna 1300 inwoners deden aan het onderzoek mee.

Niet verrassend worden alle rotondes in Pijnacker-Nootdorp als gevaarlijk ervaren, vooral voor fietsers. Maar ook allerlei andere plekken worden genoemd, zoals de Emmastraat (‘onveilig voor alle weggebruikers behalve voetgangers’, aldus een van de respondenten), tientallen fietspaden, de Kerkweg, de Europalaan (‘auto’s rijden er keihard’), de kruispunten in de Julianastraat enzovoort.

Niet alle locaties die in het onderzoek worden genoemd zijn gevaarlijk omdat ze onoverzichtelijk zijn of onhandig aangelegd. Er zijn ook tientallen klachten over veel te hard rijdende auto’s, weggebruikers die stoplichten of borden negeren en bestelbusjes die ‘over verkeersdrempels vliegen’.

Bewoners van het Emmapark in Pijnacker klagen over het pollersysteem halverwege de straat, dat volgens hen al enige jaren defect is. Automobilisten negeren daar vaak ook de bebording en rijden dan het Raadhuisplein op, een plein waar je zonder vergunning helemaal niet mag komen met de auto. ‘Mensen hebben er gewoon lak aan omdat er niet wordt gehandhaafd op deze verkeersovertredingen’, schrijft een van de deelnemers van het burgerpanel. ‘Wij als bewoners van het Emmapark vinden dit een rare gewaarwording. Vooral over het feit dat er personenauto’s zomaar het plein op rijden om bijvoorbeeld een broodje te halen bij Ammerlaan. Ook hun personenauto direct voor de deur bij de bakker te parkeren. Of lekker een pizza eten bij Fratelli en dan hun personenauto midden op het plein parkeren.’

Dergelijke overtredingen zijn al vele malen gemeld aan handhavers en besproken met een verkeersmedewerker van de gemeente. Ook hebben bewoners veel foto’s en filmpjes gemaakt van rijdende en geparkeerde personenauto’s op het plein. “Wij hebben de mensen die wij konden aanspreken aangesproken op hun gedrag. Vaak kregen wij leuzen als: ‘’Kutwijf waar bemoei je je mee’’ of ‘’Ik rijd hier al jaren dit mag gewoon wie denk je wel niet wie je bent’’.

De uitkomsten van het onderzoek zijn vrijdag aangeboden aan wethouder Hanneke van de Gevel. Journalist Martijn Mastenbroek heeft in de afgelopen maanden samen met de vader van Lieke, Kees Visser, verschillende keren gesproken met de wethouder. Van de Gevel zegde toe om goed te kijken naar het onderzoeksrapport. Ook moet er van de zijde van de gemeente sneller worden gereageerd op meldingen van inwoners over gevaarlijke situaties, liet ze volgens de krant weten.

Uit het Nieuws archief