Kickoff Sociaal Cultureel Centrum

17 oktober 2022
In het Witte Huis (Fratelli) vond een kickoff bijeenkomst plaats over het toekomstige sociaal cultureel centrum wat op de oude Rabolocatie zijn plaats moet gaan vinden, bewoners, ondernemers, verenigingen en belangstellenden uit het centrum waren uitgenodigd om aan het tot stand komen van het gebouw bij te dragen door vragen te stellen nadat de presentatie was afgelopen.

Nadat project wethouder van Kuppeveld de spits had afgebeten was het woord aan de gemeentelijke projectleider Robert Bruin die grof aangaf hoe het tijdsplan zou gaan verlopen met overleg, vergunningen, zoeken naar een bouwcombinatie, slopen van het oude Rabogebouw en de nieuwbouw deze stappen zullen meer als 2 jaar in beslag nemen.

Hierna was het de beurt aan de architect die kortgeleden door de gemeente was aangesteld om een creatieve en passende invulling te geven aan het programma van eisen wat de gemeente zich ten doel heeft gestelt, na een reeks van voorbeelden wat de architect in het verleden had ontworpen kwamen er mogelijke oplossingen voor het sociaal cultureel centrum.

Vragenronde
Tijdens de vragenronde kwamen veel aspecten over de bouw, inrichting en ontwerp te sprake maar wat voor de omwonenden een heikel punt was de aanvoer van materialen voor de bouw en als het sociaal cultureel centrum af is de parkeerdruk die zal toenemen in de omliggende straten want geen enkele bewoner had er vertrouwen in dat de bezoekers netjes de parkeergarage zouden gaan gebruiken.

Wordt vervolgd.