Verkeer vast op de Oostlaan.

03 februari 2021
Het verkeer op de Oostlaan stond circa 20 minuten muurvast door een laad/los/bezorg service, de bus richting Zoetermeer kon er niet langs en had zo een vertraging van circa 20 minuten, het overige verkeer kon achteraan sluiten, sommige automobilisten wisten via de laad/los zone de situatie te ontwijken totdat een personen auto daar parkeerde.