Bijplaatsen plastic container bij Plus.

21 juni 2020


Bij de plastic container thv de Plus wordt veel plastic bijgeplaatst, het is een doorn in het oog van de gemeente die aangeeft tijdelijk de zak weer mee naar huis te nemen, de BOA’s in het centrum controleren regelmatig op bijplaatsingen.

Ook bij meldingen via het meldpunt woonomgeving wordt er opgetreden als achterhaald kan worden door wie de bijplaatsing is gedaan, er zijn inmiddels containers die een sensor hebben gekregen om zo volle containers te detecteren, hiermee worden de containers sneller geleegd en zal er minder worden bijgeplaatst.