Zondagmiddag 30 september om 12.30 uur komt er bijzonder bezoek naar De Verbeelding in het Bestuurscentrum: de 90-jarige Henricus Prins, het nog enig levende kind van wijlen tekenaar / schilder Johan Prins (1883 – 1939).

Erik Bevaart heeft zijn best gedaan zo’n 15 werken van deze Pijnackerse kunstenaar te exposeren, zowel van zijn tijd in Parijs tot aan zijn laatste levensjaar. Het oudste komt uit 1902. Die uit 1939 heb ik in bruikleen van het Vlaardinger Museum. Johan Prins was ook tekenleraar in Rotterdam en vaste tekenaar van het Rotterdamsch Nieuwsblad. De tekening van de 100.000 oplage, hangt er ook dit weekend. Prins was zelfs aanwezig bij de begrafenisplechtigheid van Koningin Emma.

Johan Prins was een opvallend persoon in Pijnacker, alwaar hij in de Stationsstraat woonde in het pand wat nu Café De Guyter is.

Vier kleindochters wonen nog steeds in Pijnacker:
Annelies van der Ham – Prins
Ria van der Ploeg – Rijnbeek
Wil Roseleur – Rijnbeek
Carla Rijnbeek.