De gemeente gaat onderzoeken welke panden op de Oostlaan en de Westlaan in Pijnacker vanwege hun historische en karakteristieke uitstraling waardevol genoeg zijn om ze op de gemeentelijke monumentenlijst te kunnen plaatsen.

De gemeenteraad nam donderdagavond een motie van Harald van Zielst (Trots) aan, die het college daartoe oproept. Burgemeester Ravestein, verantwoordelijk voor cultuur, ondersteunde namens het college de moeite van harte.

Van Zielst betoogde in de raad dat het historische karakter van het centrum van Pijnacker niet verder aangetast mag worden. Hij wees op de vele panden aan Oost- en Westlaan die stammen uit de 19e eeuw en die vaak al generaties lang in het bezit zijn van een familie. Door zulke panden op de monumentenlijst te plaatsen kunnen de authentieke gevels op de laan ook voor de toekomst veilig worden gesteld.

De motie, die mede was ingediend namens PPN, VVD, CDA, EA, D66 en CU-SGP, werd unaniem aangenomen.

[robo-gallery id=”12939″]

‘Kwaliteit bevorderen’

De raad riep het college donderdag ook op om op korte termijn met maatregelen te komen om de kwaliteit van het centrum van Pijnacker te bevorderen. In een motie namens de VVD riep Peter van den Heuij op om ten opzichte van de huidige plannen meer te doen aan de kwaliteit en de aankleding van het centrum. Dat kan ook betekenen dat de centrummanager, die binnenkort aan de slag gaat, meer uren ter beschikking krijgt dan tot nu toe is gepland.

Volgens Van den Heuij is het investeren in het meer bruisend maken van het winkelhart effectiever om ondernemers naar het centrum te krijgen dan de verplaatsingssubsidie die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.

Bron en foto’s: PN-Actueel

Uit het Nieuws archief