Vooralsnog zijn er geen problemen voor Ackershof2 na de financiele nood van woningbouw vereniging Vestia, dit wist wethouder van Haagen vanmiddag te melden aan Telstar-Online na een gesprek met Vestia en ABB.

“Ik heb de vraag gesteld of er door de situatie veranderingen zijn ontstaan in de afspraken en men heeft aangegeven dat daar op geen enkele manier sprake van is.”

Dit betekent dat Vestia naar eigen zeggen garant blijft staan voor de afname van een tachtigtal woningen indien deze niet op de reguliere markt worden verkocht. aldus de wethouder tegenover Telstar-Online.

Gisteren melden wij reeds dat Vestia zowel landelijk, regionaal als lokaal nieuws was in verband met de wankele financiele situatie van de woningbouw vereniging, maar Vestia is te hulp geschoten door vijf grote corporatie’s waardoor de acute financiele nood is opgelost.