Aan het einde van de middag kwam er na de regenval een groot gaslek te voorschijn op de hoek van het Emmapark en de Emmastraat, over de gehele lengte van de oversteek was de leiding zo slecht dat er een flinke gaslucht was te ruiken.

De complete oversteek moest opengebroken worden om drie afsluiters te plaatsen, en zo de reparatie mogelijk te maken want als de hoofdkraan was dicht gedraaid had de complete wijk zonder gas gezeten onder etenstijd.

Vreemd was wel dat de auto’s uit de Ackershof1 garage onder het lint door mochten rijden en geen gebruik moesten maken van de Ackershof2 uitgang aan de Kerkweg.