De gemeente Pijnacker heeft de verkeersmaatregelen die in het centrum sinds korte tijd gelden ook online gezet, na het plaatsen van een wirwar aan verkeersborden moet het voor de verkeersgebruikers maar duidelijk zijn wat wel en niet mag.

Zoals wij al eerder schreven mag je dus gewoon voor 10:30 met de fiets over de markt gaan, wij zijn zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen.

Hieronder de complete tekst en een link naar het PDF bestand en pagina van de gemeente.

Verkeersmaatregelen Ackershof Pijnacker.

In september 2012 is het nieuwe winkelcentrum Ackershof 2 opgeleverd en zijn de straten rondom het winkelcentrum heringericht. Inmiddels zijn ook alle verkeersborden in het gebied rond het nieuwe winkelcentrum geplaatst. Dit betekent dat u vanaf heden een bekeuring kunt krijgen als u zich niet houdt aan de regels die door de verkeersborden worden aangegeven.
Hieronder worden de verkeersregels in het gebied rond winkelcentrum Ackershof beschreven.

Voetgangersgebied Raadhuisplein, Emmapark en Julianalaan

Rond het nieuwe winkelcentrum worden het Raadhuisplein, Emmapark (tussen Kerkweg en huisnummer 66) en Julianalaan (ter hoogte van Rabobank) voetgangersgebied. De volgende regels gaan gelden:

1. Bevoorraden is alleen op bepaalde uren van de dag toegestaan tijdens zgn. venstertijden.

Deze gaan gelden van:

– maandag, dinsdag, donderdag t/m zaterdag 7.00 uur – 10.30 uur en van 18.00- 19.00 uur.
– woensdag van 6:00- 8:30 uur en van 13:00 – 15:00 uur en daarnaast van 18.00- 19.00 uur..

Het gebied wordt met ingang van 26 november afgesloten voor autoverkeer met zgn. pollers (beweegbare palen). Alleen tijdens venstertijden is de poller op de hoek Kerkweg- Emmapark open voor bevoorrading van winkels. Hier mogen auto’s die niet langer zijn dan 12m het voetgangersgebied inrijden. Uitrijden kunnen ze alleen via de Julianalaan. Dit kan tot een half uur na het einde van de venstertijden. Ondernemers dienen zelf hun leveranciers van de venstertijden op de hoogte te brengen.

1. Fietsen is alleen toegestaan van maandag t/m zaterdag na 19.00 uur en tot 10.30 uur en zondag de hele dag. Bromfietsen zijn niet toegestaan.

2. Fietsers mogen hun fiets alleen parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Als ze hun fiets buiten de rekken zetten kunnen ze worden bekeurd.

3. Bewoners van het Emmapark die in aanmerking komen voor een ontheffing worden apart geïnformeerd. Overige personen die buiten de venstertijden met hun auto eenmalig of regelmatig toegang tot het gebied willen hebben moeten een gemotiveerde aanvraag indienen bij de gemeente via www.pijnacker-nootdorp.nl. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd krijgen deze personen een telefoonnummer waarmee ze op het aangevraagde tijdstip de poller kunnen openen.

4. Bezoekers van winkels moeten parkeren in de parkeergarage, ook voor het afhalen van goederen bij een winkel. De ingang bevindt zich sinds september aan de Oostlaan. De uitgangen zijn aan de Emmastraat en de Kerkweg. Parkeren is de eerste 2 uur gratis. Uitrijden kan maandag t/m woensdag tot 20.30 uur , donderdag t/m zaterdag tot 21.30 uur. Zondag is de garage gesloten.

5. Invaliden kunnen parkeren in de parkeergarage. Hiervoor zijn voldoende parkeerplaatsen in de garage beschikbaar. Daarnaast zijn er 2 parkeerplaatsen voor gehandicapten in de Kerkweg.

De Kerkweg tussen de Oostlaan en de uitrit van de parkeergarage wordt ook voetgangersgebied.

In de Kerkweg gelden de volgende regels:

1. Tussen de Oostlaan en de uitrit van de parkeergarage is het verboden voor autoverkeer. Na de uitrit van de parkeergarage zijn auto toegestaan die uit de parkeergarage komen. Hier geldt eenrichtingsverkeer. Auto’s uit de parkeergarage mogen alleen richting Spaerwoude rijden.

2. Bevoorradingsverkeer heeft de hele dag toegang. Laden en lossen moet plaatsvinden op de laad- en loszone.

3. Auto’s van gehandicapten mogen vanaf de Oostlaan inrijden om de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Kerkweg te bereiken.

4. Fietsers hebben de gehele dag toegang.

5. Er mag nergens worden geparkeerd, met uitzondering van de gehandicaptenparkeerplaats door mensen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Bevoorradingsverkeer

1. Bevoorradingsverkeer naar de Kerkweg, Emmapark en Raadhuisplein moet de route Oostlaan/Westlaan – Kerkweg – Emmapark – Julianalaan rijden. Deze route is aangegeven met aparte blauwe borden.

2. In het Emmapark, Raadhuisplein en Julianalaan ter hoogte van Rabobank kan alleen tijdens venstertijden worden bevoorraad (zie hierboven).

3. Op de Oostlaan en Kerkweg zijn laad- en loszones de gehele dag beschikbaar.

4. In het Emmapark (tussen Emmastraat en nr. 64) zijn vrachtauto’s verboden. Aan het einde bij nr 66 staat een poller die in princicpe altijd is gesloten (ook tijdens venstertijden). Alleen bewoners van Emmapark die in aanmerking komten voor ontheffing kunnen hier in – en uit rijden.