De infoavond over de komende verkeersproblemen georganiseerd door de gemeente Pijnacker en ABB is redelijk tot goed bezocht.
Via tekeningen op een aantal borden werden de omleidingswegen en situatie weergegeven die er de komende tijd zullen zijn.

Een tweetal werkzaamheden van formaat heeft forse gevolgen voor de verkeerssituatie. Allereerst wordt de damwand, die is geplaatst voor de zogenaamde bouwkuip, verwijderd. Daarna wordt in de middenberm van de Oostlaan de inrit van de parkeergarage aangelegd. Tot november volgend jaar zal het verkeer daarom helaas te maken krijgen met afsluitingen en omleidingen. Eerst een kortdurende omleiding (zie afbeelding 1) en vervolgens een langdurige wijziging van de doorgaande routes (zie afbeelding 2).

Verwijderen damwand
De damwand is geplaatst om de bouwkuip van de parkeerkelder te kunnen bouwen, die inmiddels gereed is. De damwand kan dan ook nu worden verwijderd. Hiervoor is aan de buitenkant van de bouwkuip ruimte nodig voor het opstellen van de het benodigde materieel. Dit om de veiligheid van de bouwvakkers, omwonenden en passanten, optimaal te waarborgen

Het verwijderen van de damwand aan de zijde van de Oostlaan heeft één week (week 3 of 4) gevolgen voor het verkeer omdat de rijbaan grenzend aan de bouwplaats hiervoor volledig moet worden afgesloten. Automobilisten en ook het vrachtverkeer richting Zoetermeer worden omgeleid via de Goudenregensingel. Fietsers worden omgeleid via de Kerkweg en het Emmapark. Het doorgaande verkeer vanaf Delfgauw wordt omgeleid via de N470. Verkeer richting Delfgauw ondervindt niet of nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Het verwijderen van de damwand aan de zijde van de Kerkweg gebeurt op het bouwterrein zelf en veroorzaakt geen overlast. Aan de kant van het Emmapark is echter onvoldoende ruimte om verkeer mogelijk te maken. Uit veiligheidsoverwegingen zal het Emmapark dan ook gedurende één week volledig worden afgesloten. ABB probeert de winkels zo veel mogelijk bereikbaar te houden door elke dag een gedeelte van het Emmapark af te sluiten. Met de winkeliers maak ABB afspraken over een passende oplossing.

Aanleggen inrit
Het realiseren van de inrit van de parkeergarage in de middenberm van de Oostlaan is een langdurige en forse ingreep. Eerst wordt het gebied bouwrijp gemaakt door het omleggen van kabels, leidingen en riolering en het verplanten van een aantal bomen. Vervolgens wordt de inrit zelf gemaakt en tot slot zal de omgeving weer worden ingericht.

Tijdens deze werkzaamheden is het noodzakelijk om één richting van de Oostlaan om te leiden en wel het verkeer vanaf het station richting Delfgauw. Vanaf de rotonde voert deze tijdelijke route via de Meidoornlaan, Goudenregensingel en Nootdorpseweg naar de Westlaan richting Delfgauw, en via de Meidoornlaan, Thorbeckelaan en Nobellaan richting Nootdorp. Natuurlijk worden hier verschillende maatregelen genomen om het verkeer veilig en goed door te laten stromen.

Het openbaar vervoer wordt eveneens op genoemde manier omgeleid. Fietsers kunnen over het algemeen gebruik blijven maken van de Oostlaan, maar zullen tijdens bepaalde fasen van de werkzaamheden omgeleid worden via het Emmapark. De voetgangersoversteekplaats tussen het Azaleapad en het Raadhuisplein zal een paar meter verplaatst moeten worden. Het doorgaande verkeer krijgt tijdig het dringende advies om niet door het centrum te rijden, maar gebruik te maken van de N470.

Afbeelding 1:

Afbeelding 2:

Bron Afbeeldingen en bouwtekst: Pijnackercentrum.nl