Lever je wapens in bij de Politie.

13 mei 2021
Van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei is er bij Politie eenheid den Haag waar ook Pijnacker-Nootdorp onder valt een wapeninleveractie, deze week kan je zonder strafrechtelijke vervolging slag-, stoot- of steek wapens inleveren bij het bureau aan de Nootdorpseweg. steeds meer jongeren worden betrapt op het dragen van een wapen als ze van huis gaan en dan is de stap om deze ook daadwerkelijk te gaan gebruiken kleiner.

Met deze actie wil de eenheid den Haag jongeren bewust maken van de gevaren en gevolgen van wapens in de samenleving, lever daarom je wapen in, dit kan zonder afspraak, heb je een vuurwapen dan haalt de politie die liever voor de veiligheid bij je op, dit gebeurt door een onopvallende politiemedewerker. Eeen vuurwapen laten ophalen kan niet anoniem, maar je wordt niet vervolgd voor vuurwapenbezit.

Welke wapens zijn verboden

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar.

Welke wapens zijn verboden?
stroomstootwapens
vuurwapens
stiletto’s
vlindermessen
boksbeugels
pijlen en pijlpunten
messen met meerdere snijkanten*
luchtdrukwapens*
zelfverdedigingswapens, zoals pepperspray of traangas.

*deze wapens vallen in categorie IV. Dat betekent dat het voor meerderjarigen niet verboden is om deze in huis te hebben. Het dragen van de wapens is wel verboden.

Maar ieder mes dat je wilt inleveren mag je inleveren, of het nu een strafbaar mes betreft of een legaal mes. Ieder mes kan een wapen zijn en kan, in een bepaalde situaties, ook strafbaar zijn.

Heb je vragen over de inleveractie? Je kunt de Politie bereiken via 0900 8844 om je vragen te stellen. Wil je volgen wat de tussentijdse resultaten zijn van de actie? Volg hun dan via Facebook facebook.com/Polpijnacker/ of (Politie Eenheid Den Haag) , Instagram @politiepijnackernootdorp (@politie_eenheid_den_haag) of Twitter @polpijnacker of (@pol_denhaag).