Meer vragen over Rabolocatie.

24 maart 2020

Na Eerlijk Alternatief en Gemeentebelangen hebben nu ook de fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA wensen en bedenkingen ingediend tegen het bouwplan voor de Rabolocatie, waarvan vorige week de impressietekeningen zijn vrijgegeven.

Projectontwikkelaar ABB heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de nieuwbouw op het Raadhuisplein in Pijnacker uit te voeren, maar er moeten dus eerst nog allerlei vragen worden beantwoord.

De Partij voor de Dieren pleit er in haar reactie voor om groene, natuurinclusieve elementen toe te voegen aan het plan. Dat kan bijvoorbeeld een geveltuin of plantenwand zijn, of een sedumdak en eventueel nestgelegenheid voor insecten en vogels, als dat volgens de gemeentelijke ecoloog tenminste zinvol is. “Onze verwachting is dat een dergelijke uitvoering zowel de lokale ecologie als de maatschappelijke acceptatie ten goede zal komen”, schrijft de fractie.
Blokkendoos

Het CDA vindt, net als eerder ook Eerlijk Alternatief had betoogd, dat de impressietekeningen onvoldoende laten zien of wordt voldaan aan de afgesproken uitgangspunten. Ook pleit de fractie voor meer groen, met name aan de zijde van de Stationsstraat. De nieuwbouw krijgt volgens de fractie aan de zijde van het Raadhuisplein een open en lichte uitstraling, maar de zijde van de Stationsstraat heeft nu ‘een zekere blokkendoos-uitstraling’, vindt het CDA.

Eerlijk Alternatief heeft aan zijn eerdere reactie nog toegevoegd dat de stadswoningen aan de Stationsstraat nu wel erg massief ogen en niet goed aansluiten bij de stijl van de overige panden in de straat.

Gemeentebelangen heeft laten weten niet akkoord te gaan met de plannen, mede omdat de Raad van State nog een uitspraak moet doen over het bezwaar van omwonenden. De fractie wil dat het bouwplan in de volgende vergadering van de gemeenteraad wordt besproken.

Bron: Paul Houkes