De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft aardig wat moeite gedaan om de inwoners te betrekken bij het zogenaamde beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Pijnacker, maar lijkt daar nauwelijks in te zijn geslaagd. De enquête over de sfeer en de uitstraling die het centrum van het dorp zou moeten krijgen, is door slechts 80 inwoners ingevuld.

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp stelde in september vorig jaar een nieuw bestemmingsplan vast voor het centrum van Pijnacker. Tijdens de discussie daarover bleek dat de raad zorgen had over hoe de dorpskern er in de toekomst uit zou gaan zien, als allerlei ontwikkelingen van de afgelopen jaren zich zullen doorzetten.

Daarom heeft het college een concept beeldkwaliteitsplan laten maken, waarin staat aan welke eisen eventuele nieuwe bebouwing in de toekomst moet voldoen. Dat plan moet later deze maand door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
‘Ideeën ophalen’

In het raadsbrede akkoord is bij het begin van deze raadsperiode afgesproken dat inwoners zoveel mogelijk worden betrokken bij dergelijke plannen. Dat is dus ook gebeurd. Half deze maand hield de gemeente een bewonersavond, waarin geïnteresseerden kennis konden nemen van de verschillende varianten en in gesprek konden met wethouder Ilona Jense en de betrokken ambtenaren.

De wethouder werd op die avond vooral bestookt met vragen over de nieuwbouw op de Rabolocatie op het Raadhuisplein, maar daar ging het op deze avond nou juist niet over.

Verder werd dus een enquête opgetuigd om de ideeën vanuit de bewoners ‘op te halen’, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd.
Nauwelijks verschil

Uit de resultaten van de enquete zal de gemeente dus niet veel wijzer worden, gezien de geringe respons. Ook al niet omdat de reacties op de vier varianten nauwelijks van elkaar verschillen. Zo kreeg de sfeervariant ‘verzorgd klassiek’ een gemiddelde score van 6,85 op een schaal van 1 tot 10 en ‘eenvoud met aandacht’ 6,26. ‘Eigentijds dorps’ (5,95) en ‘rijk gedetailleerd’ (5,78) zaten daar wat onder.

Maar het zijn allemaal scores die zo dicht bij elkaar zitten dat er nauwelijks conclusies uit kunnen worden getrokken, zo lijkt het.

Bron: Pijnacker-Nootdorp Actueel