De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp met uitzondering van de Partij van de Dieren is akkoord gegaan met het voorstel op basis van het Strategisch Marketingplan voor de verbetering van de aantrekkelijkheid van het Raadhuisplein in Pijnacker.

De investering zal bestaan uit Groen € 36.690, Meubilair/spelen € 75.100, Bestrating/ loper € 24.000, Verlichting € 171.900, Waterelement€ 130.000 veel partijen gaven aan dat dit plan eerst goed uitgewerkt zou moeten voordat het budget in hokjes zou worden gezet.

Mevrouw van Viegen van de partij voor de dieren had een motie ingediend om 50.000 euro van het geplande waterelement aan groen te besteden, en dit van het waterelement budget af te halen, wethouder Jensen gaf aan dat het waterelement er dan niet kan komen vanwege de verwachten kosten van onderzoek en aanleg hiervan.

De heer van Zielst van Trots wou graag een veiligheids analyse voor het ingediende plan, de burgemeester legde uit dat dit al standaard wordt meegenomen bij veranderingen in en om winkelcentra, bij de stemming werd deze motie dan ook ingetrokken.

Over de overkapping die door raadslid van Zielst tussen Ackerhof1 en Ackershof2 gewenst leek was wethouder Jensen heel duidelijk en gaf aan dat mensen die van suiker zijn dan maar door de parkeergarage zouden moeten lopen.

De motie van de partij van de dieren werd verworpen door de rest van de raad, partij van de dieren stemde hierdoor tegen de investering in het centrum van Pijnacker.