Maandag 14 februari starten de werkzaamheden voor de inrit van de parkeergarage van het nieuwe woon- en winkelcentrum in het centrum van Pijnacker.

De werkzaamheden zullen tot oktober en november van dit jaar forse gevolgen hebben voor de verkeerssituatie en daardoor voor vele inwoners en bedrijven. Tijdens deze werkzaamheden is het noodzakelijk om het (vracht)autoverkeer over één richting van de Oostlaan (richting Zoetermeer-Delft) om te leiden. Het verkeer richting Delfgauw/Delft wordt omgeleid via de Meidoornlaan, Goudenregensingel en Nootdorpseweg naar de Westlaan. Het verkeer richting Nootdorp wordt omgeleid via de Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan.

“Met name voor de omleiding over de Goudenregensingel worden verschillende maatregelen genomen om het verkeer veilig en goed door te laten stromen”, zegt een woordvoerster van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het openbaar vervoer wordt eveneens op genoemde manier omgeleid. “Deze omleidingrouten zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de scholen, winkeliers en direct betrokken bewoners.”

Fietsers en voetgangers
Fietsers kunnen over het algemeen gebruik blijven maken van de Oostlaan, behalve tijdens de eerste zes weken tot eind maart. Zij worden dan omgeleid via de Stationsstraat. Langs de winkels aan beide kanten van de Oostlaan blijven smalle voetgangersstroken beschikbaar. De voetgangersoversteekplaats tussen het Azaleapad en het Raadhuisplein wordt circa vijftig meter verplaatst.
Het doorgaande verkeer krijgt het dringende advies -via borden aan de rand van de gemeente- om niet door het centrum te rijden, maar gebruik te maken van de N470.

Aanleggen inrit
Het realiseren van de inrit van de parkeergarage in de middenberm van de Oostlaan is een langdurige en forse ingreep. Eerst wordt het gebied bouwrijp gemaakt door het omleggen van kabels, leidingen en riolering en het verplanten van een aantal bomen. Vervolgens wordt de inrit zelf gemaakt en tot slot zal de omgeving weer worden ingericht.

Ouders en schoolgaande kinderen
“Wij vragen de medewerking van alle ouders om bij het brengen en ophalen van de kinderen gebruik te maken van het tijdelijke parkeerterrein aan de Meidoornlaan”, luidt het advies van de gemeente.

Maatregelen
Met onderstaande maatregelen doen wij er alles aan om de omleidingsroute zo veilig mogelijk te maken: De Goudenregensingel wordt eenrichtingsverkeer tussen de Meidoornlaan en de Noordweg (richting van Meidoornlaan naar Nootdorpseweg), de hulpdiensten (brandweer, politie en ziekenwagen) kunnen met gebruik van zwaailicht wèl in twee richtingen rijden! De maximale snelheid wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur, hierop wordt gehandhaafd. Op zowel de Goudenregensingel als de Meidoornlaan worden elektronische borden aangebracht die de gereden snelheid van het autoverkeer aangeven.

De richting Meidoornlaan/Goudenregensingel wordt voorrangsrichting om de doorstroming op de omleidingsroute te bevorderen; De eerste week zullen verkeersbegeleiders het verkeer begeleiden. “Dan zullen we ook, in overleg met de scholen, kijken of het nodig is om bij de voetgangersoversteekplaats op de Meidoornlaan ter hoogte van de Goudenregsingel verkeersbrigadiers in te zetten”, aldus de gemeente.

Tussen de Meidoornlaan en de Noordweg en een deel van de Acacialaan geldt een stopverbod. Parkeren is niet meer mogelijk, ook Kiss&Ride is niet toegestaan; Op het terrein van het voormalige Stanislascollege langs de Meidoornlaan wordt parkeren mogelijk gemaakt. Dit terrein kan ook gebruikt worden als Kiss&Ride voor het halen en brengen van schoolkinderen. Via dit terrein wordt het ook mogelijk gemaakt om naar de schoolpleinen te lopen.

Bron: Telstar-online.nl