Woensdagavond was er in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Emmastraat een informatieavond over de op korte termijn te nemen parkeermaatregelen in het centrum van Pijnacker.

De wethouders Jose van Egmond en Peter van Haagen waren aanwezig om de maatregelen toe te lichten en vragen van aanwezigen te beantwoorden.

Vanwege de bouw van Ackershof2 zijn vanaf begin 2010 minder parkeerplaatsen beschikbaar gekomen, daarom heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp vanaf februari 2010 een tijdelijke parkeerschijfzone op het parkeerterein Spearwoude, de Kerkweg, en de Stationsstraat ingesteld.

Bewoners konden met een parkeerontheffing parkeren, echter gelden deze parkeerontheffingen niet voor bewoners van de Oostlaan die hun aanvraag afgewezen zagen worden en hun heil moesten zoeken in de achterliggende straten of het parkeerterrein bij de Plus.

In november 2011 is er een gesprek geweest met bewoners en ondernemers en naar aanleiding hiervan wil de gemeente het volgende doen:

1. Begin 2012 het gedeltelijk uit de blauwe zone halen van het parkeerterein Spearwoude, de hele tijdelijke blauwe zone op het parkeerterein Spearwoude, de Kerkweg en de Stationsstraat wordt opgeheven zodra de bouw van de parkeergarage gereed is.

2. De gemeente zal zich inspannen om ondernemers te bewegen hun werknemers in de garage te laten parkeren.

3. Duidelijke communicatie over de nieuwbouw aan de Emmastraat in overleg met Rondom Wonen.

4. Na de bouw van de woningen aan de Emmastraat het parkeerterein aan de Trucker herinrichten, daardoor kunnen er ongeveer 8 parkeerplaatsen extra gerealiseerd worden.

5. Voorlopig geen nieuwe vergunninggebieden of blauwe zones instellen. Dit is afhankelijk van het effect van de maatregelen 1 en 2 en de heroverweging van het parkeerbeleid door de gemeenteraad in 2013.

Onderstaand de slide show zoals wij deze van de gemeente hebben ontvangen.