In de gemeenteraad was een discussie over een gebiedsontwikkeling van het oude Stanislas terrein het Parochiehuis en Apotheek aan de Oostlaan, de grote vraag was echter of het Parochiehuis nu al tot monumentaal pand verklaard moet worden.

Het Parochiehuis wordt door verschillende partijen gezien als monument, ook de provincie heeft in deze richting stappen ondernomen, de gewenste opschorting van de gemeenteraad werd aangenomen en dit is een streep door het eerder aangenomen besluit om het pand tot monument uit te roepen.

Zoals de burgemeester eerder benadrukte van afstel kan ook wel uitstel komen met alle gevolgen van dien voor het door veel burgers geliefde Parochiehuis.