Petitie voor Burgemeester.

21 februari 2022
Pijnackenaar Fetse Visser overhandigt donderdag voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad een petitie aan burgemeester Björn Lugthart over de bouw van sociale huur- en koopwoningen op het stuk grond aan het Oranjepark en op de huidige locatie van Buurt & Zo. De petitie is in de afgelopen tijd 224 keer ondertekend.

Nu de gemeenteraad eind vorig jaar heeft besloten dat het Sociaal-Cultureel Centrum voor Pijnacker komt op de plek van het oude Rabogebouw aan het Raadhuisplein, komen de stukken grond die het college van B & W aanvankelijk voor dit cultuurhuis in gedachten had beschikbaar voor andere doeleinden.

Snel beginnen
De grond aan het Oranjepark, naast het bestuurscentrum, ligt al jaren braak. Daar zou dus snel met woningbouw kunnen worden begonnen. Het terrein van Buurt & Zo, waarin ook Bibliotheek Oostland is gevestigd, komt vrij als over enkele jaren het Sociaal-Cultureel Centrum in gebruik is genomen. Buurt & Zo en bibliotheek verhuizen dan naar dit nieuwe centrum.

Visser is in november met het inzamelen van handtekeningen begonnen omdat hij wil voorkomen dat een projectontwikkelaar er dure woningen gaan realiseren, terwijl er juist zoveel behoefte is aan huur- en koopwoningen voor mensen die geen kapitalen te besteden hebben.

Wie de petitie alsnog wil tekenen kan hier terecht.