PN Actueel gaat voor lokale omroep.

19 april 2022
De Stichting Pijnacker-Nootdorp Actueel heeft zich bij het Commissariaat voor de Media aangemeld voor aanwijzing als publieke lokale media instelling voor Pijnacker-Nootdorp. P-N Actueel heeft daarmee de intentie uitgesproken om te gaan werken als lokale omroep. De licentie van de bestaande omroep loopt in augustus af.

Pijnacker-Nootdorp Actueel begon bijna vijf jaar geleden, op 1 juli 2017, als digitaal nieuwsplatform. In die periode heeft het platform een belangrijke positie verworven in de lokale nieuwsvoorziening.

De initiatiefnemers vinden dat Pijnacker-Nootdorp toe is aan een échte lokale omroep, met de nadruk op lokaal. Met nieuws vanuit alle kernen van de gemeente als basis, een radioprogramma
met veel lokale inhoud, een tv-kanaal met reportages, verslagen, interviews en discussie en met, net als nu, een website en sociale media waarop al het nieuws vinden is.

Met dit media-aanbod wil Pijnacker-Nootdorp Actueel een belangrijke schakel vormen in de lokale informatievoorziening, als waakhond van de lokale democratie. Daarnaast wil Pijnacker-Nootdorp
Actueel een verbindende rol spelen om de sociale cohesie te bevorderen in de dorpen die samen de gemeente Pijnacker-Nootdorp vormen. Dit willen we doen door inwoners te activeren en te
stimuleren om binnen hun woonomgeving betrokken te zijn in de samenleving, mee te doen en in debat te gaan over onderwerpen die in hun wijk, buurt of vereniging spelen.

Daarnaast zien de initiatiefnemers de lokale omroep als een platform voor verenigingen,instellingen en andere groepen die vanuit hun achtergrond een eigen inbreng hebben in de
programmering, die zelf onderdelen van programma’s of rubrieken verzorgen of daar bouwstenen voor aandragen. Burgerjournalistiek en partcipatie krijgen hierdoor een professioneel platform.

Pijnacker-Nootdorp Actueel werkt momenteel de plannen uit voor het vestigen van een radio- en tv-studio op een centrale locatie in een van de kernen. Gesprekken over het inrichten van deze
studio op een goed toegankelijke plek zijn aan de gang; hierover wordt binnenkort meer bekend.

Vanuit de andere kernen wil men ook geregeld op locatie verslag doen van evenementen en gebeurtenissen. Daarnaast hechten de initiatiefnemers aan een intensieve samenwerking met andere media in de
directe omgeving, met name met de lokale kranten Telstar en Eendracht. Met de uitgeverij en de redactie van deze lokale kranten zijn plezierige en positieve contacten op gang gekomen. Een
eerste gezamenlijke project was het verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen, dat begin maart door Telstar/Eendracht en Pijnacker-Nootdorp Actueel was
georganiseerd.

Of de plannen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd hangt er van af of de Stichting Pijnacker Nootdorp Actueel daadwerkelijk de licentie verkrijgt. Ook de huidige lokale omroep van PijnackerNootdorp heeft zich voor een nieuwe periode van vijf jaar aangemeld bij het Commissariaat voor de Media. In juni zal de gemeenteraad hierover advies uitbrengen aan het Commissariaat.

Uit het Nieuws archief