Ruimte voor terrassen in het centrum.

18 mei 2020


De gemeenteraad vraagt aan het college van B & W om het terrassenbeleid te versoepelen, wanneer de horeca op 1 juni weer open mag. In schriftelijke vragen die door alle fracties zijn ondertekend wordt aan het college gevraagd of het mogelijk is om horecaondernemers extra terrasruimte toe te staan.

Dat zou bij voorbeeld moeten gelden voor het Raadhuisplein in Pijnacker en het Paradeplein in Nootdorp.

De fracties willen de ondernemers letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven. Letterlijk, omdat extra terrasruimte het mogelijk maakt om 1,5 meter afstand te realiseren en ook om de ondernemers de kans te geven voor herstel van de omzet.

In de brief wordt het college gevraagd om samen met de ondernemers te zoeken naar maatwerkoplossingen voor kleinere locaties. Daarbij wordt gedacht aan het plaatsen van extra tafels op nabij gelegen parkeervakken of met tijdelijke uitbreiding van terrassen tijdens de avond en in het weekend voor de deur van naastgelegen winkels, als die gesloten zijn.

De fracties willen ook weten of het toestaan van extra terrasruimte mogelijk is zonder extra administratieve en financiële belasting voor de ondernemers.

Wel voorwaarden

Damiën van Herk, de eerste ondertekenaar van de brief, vindt het belangrijk om als gemeente de horecaondernemers tegemoet te komen. “Financieel kunnen we niet zoveel doen, maar dit is een maatregel waar we ondernemers wel mee kunnen helpen. Natuurlijk zijn er wel voorwaarden aan verbonden. De openbare orde en veiligheid moeten gewaarborgd blijven en ook moet het gaat om versteende locaties. Het is niet de bedoeling dat grasvelden of plantsoenen worden volgezet met terrassen.”

Van Herk vindt dat ook horecabedrijven die maar weinig ruimte hebben voor een terras, via maatwerk geholpen moeten kunnen worden. “Je bent bevoorrecht als je met je zaak aan een groot plein grenst, maar er zijn ook bedrijven waar die ruimte er niet is, bijvoorbeeld in de Dorpsstraat in Nootdorp. Toch zou je ook daar kunnen kijken wat dan wel kan. Als een winkel naast je zaak ’s avonds dicht is, dan zou je daar in overleg misschien wel twee tafeltjes extra voor de deur kwijt kunnen.”
Tekst: Paul Houkes

Foto’s: Ackershof2 Archief