Stanislasflat aan een kant hoger.

19 mei 2021
Het appartementencomplex aan de Meidoornlaan in Pijnacker, op de zogenaamde Stanislas 1-locatie, wordt iets hoger dan aanvankelijk was bedoeld. Aan een kant krijgt het gebouw een opbouw, maar er is geen sprake van een volledige vijfde bouwlaag, zegt wethouder Frank van Kuppeveld. In het bestemmingsplan is uitgegaan van een gebouw met vier bouwlagen.

Volgens Van Kuppeveld heeft de gedeeltelijke verhoging geen gevolgen voor de zichtlijnen en de bezonning van de bebouwing in de buurt. Het heeft wel als resultaat dat er iets meer woningen in het gebouw komen.

De opbouw was door het bouwbedrijf Van Omme & de Groot aangegrepen om bezwaar aan te tekenen tegen het feit dat het college van B & W het project had gegund aan het Rotterdamse bedrijf Blauwhoed. Het concurrerende bedrijf probeerde de rechter via een kort geding te bewegen om de gunning aan Blauwhoed te verbieden, omdat met diens ontwerp wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Maar de rechter ging daar niet in mee omdat er geen sprake is van een volledige vijfde bouwlaag. Van Kuppeveld: “Het was inderdaad een van de discussiepunten. Maar de rechter heeft geoordeeld dat het slechts om een kleine afwijking gaat. We mogen als gemeente het project dus gunnen aan Blauwhoed.”

In beroep
Van Omme & De Groot heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing. Het bedrijf heeft enkele weken de tijd om daar over na te denken. Als het daar van afziet, dan verwacht de wethouder dat de omgevingsvergunning snel wordt aangevraagd en dat dan ook redelijk snel met de bouw kan worden begonnen.

In het appartementengebouw komen negentig woningen, waarvan minstens dertig in de sociale huursector, bedoeld voor starters en voor ouderen. Nog voor een spade de grond in is gestoken is er al veel belangstelling voor de appartementen.

Met dank aan: Paul Houkes