De stemmen voor de doorvoering van de Bedrijven Investerings Zone Pijnacker zijn geteld, en hieruit blijkt dat deze niet kan worden ingevoerd, aan het minimaal vereiste stemmen werd wel voldaan maar het “JA” kamp kwam 5 stemmen te kort.

93 van de 134 stemgerechtigden hebben een stem uitgebracht. Dit is 69,4% (vereist is minimaal 50%) en daarmee is de draagvlakmeting geldig. Van de uitgebrachte stemmen hebben er 57 vóór invoering van de BIZ gestemd; dit is 61,3%. Om de BedrijvenInvesteringsZone in te voeren is wettelijk vereist dat tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen vóór is. Nodig waren dus 62 stemmen oftewel 66,6%.

De BIZ-vereniging Pijnacker-Centrum had de ambitie om -bij voldoende draagvlak onder de collega’s- een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in te voeren om het centrum aantrekkelijker te maken, waardoor het aantal bezoekers zou toenemen. Want, om zaken te kunnen realiseren is budget nodig. Een BIZ constructie is hiervoor een goed instrument. Alle bijdrageplichtigen betalen mee. De BIZ bijdrage, die door de gemeente via de afdeling Belastingen wordt geïnd, is een bestemmingsheffing. De opbrengst wordt in de vorm van een BIZ-subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging. In februari is een draagvlakmeting gehouden onder alle deelnemers. De telling van vandaag wijst uit dat het aantal benodigde stemmen niet is gehaald.
Heeft u nog vragen over dit BIZ initiatief

Neem contact op met het BIZ bestuur via bizpijnacker@gmail.com. Het BIZ bestuur wordt gevormd door: Michiel van Atten, Ed van der Burg, Ferdi Hakvoort en Ruud Heemskerk.
Voor vragen over de draagvlakmeting en het gevolgde proces kunt u contact opnemen met Marc Wiese, coördinator economische zaken en glastuinbouw, telefoon: 06 – 6981580.

Uit het Nieuws archief