Het verkeersbord dat er voor moet zorgen dat het doorgaande verkeer op de linker weghelft van de Oostlaan blijft, is in de nacht van zaterdag op zondag verdwenen.

Dit bord was geplaatst omdat er al enkele gevaarlijke situatie’s hadden plaatsgevonden op de tijdelijke oversteekplaats, waar het doorgaande verkeer de linkerbaan moet aanhouden, en alleen fietsers, laad/los en bouwverkeer de rechterbaan kunnen/mogen gebruiken.

Onderstaand de nieuwe en oude situatie op de Oostlaan.