Volgende stap Hospice Koningshove.

16 juli 2021
De vestiging van een hospice op het stuk grond aan het Koningshof in het oude centrum van Pijnacker is een stap dichterbij gekomen. Wethouder Ilona Jense tekende vrijdag samen met de voorzitter en de secretaris van de Stichting Hospice Koningshove de grondovereenkomst. Een eerste schetsplan voor het gebouw is bij de gemeente ingediend. Ook is de stichting aan de slag met de fondsenwerving.

Het initiatief voor het hospice, een zorgcentrum voor mensen in de laatste fase van hun leven, is genomen door twee Delftse huisartsen die het belangrijk vinden dat een dergelijke voorziening in de regio beschikbaar komt. De plannen worden uitgewerkt in samenspraak met de bewoners van het Koningshof.

Klavertje 3
Het hospice komt op de Klavertje 3-locatie, het terrein waar in het verleden een basisschool en een buitenschoolse opvang waren gevestigd. Na de sloop van deze gebouwen lag de grond lange tijd braak. Enkele jaren geleden ontstonden er plannen om er een kleinschalig zorgcentrum voor mensen met dementie te vestigen, maar omwonenden maakten daar bezwaar tegen, omdat het Dagelijks Leven-gebouw te groot zou zijn. Ook de gemeenteraad keerde zich uiteindelijk tegen het voorstel.

Dagelijks Leven vond daarna een nieuwe plek naast de historische verkeerstoren in Nootdorp, waar begin dit jaar de bewoners hun intrek in het Verkeerstorenhuis konden nemen.

Met dank aan: Paul Houkes

Uit het Nieuws archief