Door de bouw van woon- en winkelcentrum Ackershof is de rijbaan langs de West- en Oostlaan smaller geworden. Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet inhalen, maar onlangs ging het toch fout.

Een negenjarig meisje werd van haar fiets gereden door een vrachtwagenchauffeur. De bestuurder reed door, maar werd later alsnog door een actie op deze site opgespoord. Dit incident was voor wethouder Peter van Haagen aanleiding om de verkeerssituatie op de Oostlaan nog eens goed te bekijken.

Samen met een verkeersdeskundigen van de gemeente en de politie zijn alle mogelijke varianten om het verkeer in veilige banen te leiden nog eens goed doorgesproken. “Conclusie is dat er geen betere alternatieven zijn” laat Van Haagen weten, “maar we kunnen wel de huidige situatie nog verder verbeteren door de weg te versmallen, extra borden te plaatsen en handhavend op te treden.”

Uitgangspunt voor alle te nemen verkeersmaatregelen is veiligheid, benadrukt een woordvoerder van de gemeente. “Bovendien willen we dat automobilisten en fietsers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Daarom is ervoor gekozen het bouwverkeer zoveel mogelijk te scheiden van het overige verkeer. Om die reden is op de fietsstrook een afscheiding geplaatst. Auto’s en fietsers moeten samen veilig gebruik maken van de overgebleven ruimte.”

“Een andere mogelijkheid is om fietsers of automobilisten om te leiden. Fietsers bijvoorbeeld omleiden over de Kerkweg of Spaerwoude leidt tot gevaarlijke situaties. Ook het bouwverkeer maakt gebruik van deze route. Fietsers laten oversteken naar de andere kant van de Oostlaan is ook geen optie. Hiervoor is er te weinig ruimte tussen stoep en rijbaan. Het verkeer door Pijnacker Noord leiden is weer een grote belasting voor de bewoners van deze wijk. Conclusie is dat aan alle mogelijke alternatieve oplossingen ook nadelen kleven. Een feit is bovendien dat fietsers omleiden tot gevaarlijke situaties kan leiden, omdat velen toch snel even over de Oostlaan rechtdoor zullen rijden, terwijl de automobilist geen rekening meer houdt met mogelijke fietsers”, aldus van Haagen.

Vraag blijft dus, hoe voorkomt men dat fietsers klem worden gereden op de smalle rijbaan? De gemeente neemt wel extra maatregelen, weet een woordvoerder: “De rijbaan wordt verder versmald. De afscheidingen die nu op de rode fietsstrook staan verplaatsen we meer naar het midden van de weg. Automobilisten worden zo gedwongen langzamer te rijden en passeren wordt zo echt onmogelijk. Op korte termijn plaatsen we extra borden om de fietser erop te wijzen midden op de weg te gaan rijden. Geen enkele auto kan er dan nog langs. De drie grote borden die er nu al staan zijn blijkbaar niet voldoende. De politie zal zichtbaar meer aanwezig zijn en handhavend optreden. Zeker nu ook de scholen weer beginnen. De komende periode zullen we via de lokale media extra aandacht vragen voor deze gevaarlijke verkeerssituatie.”

Bron: Telstar Online.nl