De heiwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Ackershof zijn in volle gang en zal twee maanden in beslag nemen. Half juni zijn er ongeveer 400 palen van de 700 in de grond aangebracht. Als heisysteem heeft ABB gekozen voor vibro-palen.

Vibro-palen zijn in de grond gevormde stalenbuispalen. Een stalen voetplaat wordt op het hart van de heipiket gelegd waar de stalen buis op wordt geplaatst. De stalen buis wordt in de grond geheid waarbij een geluidsmantel dient om het geluid zoveel mogelijk te dempen. Tijdens deze werkzaamheden meten opzichters of de paal voldoende in de draagkrachtige laag zit, dit noemen ze kalenderen. Vervolgens wordt er een wapeningskorf in de buis geplaatst waarna deze wordt volgestort met beton en al trillend wordt de stalen buis er weer uit getrokken. De in de grond gestorte paal heeft een verhardingstijd nodig en wordt doorgemeten op een eventuele breuk. Na de verhardingstijd worden de palen gedeeltelijk ontgraven om de funderingspoeren, –putten, en -balken aan te brengen.

Voor meer info over het project kijkt u op Pijnackercentrum.nl