De sfeer en de uitstraling van het centrum van Pijnacker: daar gaat het over in het beeldkwaliteitsplan waar de gemeente aan werkt. Tijdens een inloopbijeenkomst maandagavond in het gemeentekantoor kregen inwoners verschillende sfeervarianten te zien over hoe het centrum van het dorp er in de toekomst uit zou moeten zien.

‘Eenvoud met aandacht’, ‘Eigentijds dorps’, ‘Rijk gedetailleerd’ en ‘Verzorgd klassiek’ zijn de varianten waaruit kan worden gekozen. En dan gaat het ook nog over materialen voor gevels en de daken die passend zouden kunnen zijn.

De gemeente had al eerder reacties verzameld na een eerste versie van het beeldkwaliteitsplan. De ingediende inspraakreacties zijn in het plan verwerkt. Uit de enquête die tijdens de inloopbijeenkomst kon worden ingevuld, en die ook digitaal kan worden beantwoord, hopen de beleidsmakers nog meer reacties te krijgen. Die worden verwerkt in het uiteindelijke plan, dat volgende maand door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Rabolocatie

Tijdens de inloopavond kregen wethouder Ilona Jense en de ambtenaren die bij het plan betrokken zijn veel vragen over de nieuwbouw op de Rabolocatie op het Raadhuisplein, hoewel het daar maandagavond eigenlijk niet over ging. Hoe die nieuwbouw er uit gaat zien is ook nog niet bekend. Projectontwikkelaar ABB is bezig met het uitwerken van de plannen. Als de schetsen klaar zijn, dan wordt ook daarvoor een inloopbijeenkomst gehouden waarover omwonenden hun mening kunnen geven.

Maar voorlopig is het wachten nog op de uitspraak van de Raad van State, die zich buigt over het bezwaar dat door enkele omwonenden tegen de nieuwbouwplannen is ingediend. Die uitspraak is niet voor september te verwachten.

Met dank aan: Paul Houkes voor de tekst en foto’s.

Uit het Nieuws archief