Een jongeman vond het leuk om vanaf boven in de kerktoren een selfie te maken van de omgeving, hij had er echter niet aan gedacht dat dit veel alarmbellen zou doen rinkelen, meerdere politie eenheden en de brandweer,

waren snel ter plaatsen om de vermeende klimmer uit de toren te halen, maar de klimmer kwam op eigen beweging naar beneden en kon na een berisping door de politie het kerkplein verlaten.