Kritiek op bouwplan Korteweg.

24 februari 2021
Bewoners van het oude centrum van Pijnacker, in de buurt van de Korteweg en de Kerkweg, wijzen massaal het plan af om op de plek van het voormalige garagebedrijf aan de Korteweg een gebouw met tien appartementen te ontwikkelen. Op het voorontwerp van het bestemmingsplan zijn veel inspraakreacties binnengekomen, en die gaan vooral over dat tien meter hoge appartementengebouw.

De projectontwikkelaar wil op de locatie van het garagebedrijf een gebouw met drie bouwlagen neerzetten. Aanvankelijk koos de ontwikkelaar voor een gebouw met dertien of veertien appartementen, maar om te kunnen voldoen aan de parkeernorm is dat aantal teruggebracht tot tien. Parkeren zou dan aan de achterzijde van het gebouw moeten gebeuren.

Niet passend

Veel insprekers vinden het voorgestelde bouwplan absoluut niet passend op die plek. Ze wijzen erop dat de Korteweg wordt gezien als de ‘poort’ naar het oude dorp. De Kerkweg en omgeving behoren tot de oudste straten van Pijnacker, met veel karakteristieke bouw. In deze historische omgeving past zo’n appartementengebouw niet, vinden ze.

Ook maken bewoners van de achterliggende huizen op de Kerkweg bezwaar tegen de schaduw in hun tuin die ze van het nieuwe gebouw zouden ondervinden. Ze zijn ook bang dat de inkijk in hun woningen vanaf de tweede en derde laag van de appartementen een inbreuk op hun privacy zal betekenen.
In het gebouw wil de projectontwikkelaar tien appartementen onderbrengen.

Het college van B & W vindt niet dat de inspraakreacties aanleiding geven om van de plannen af te zien. Het gebouw voegt zich qua volume en verschijningsvorm bij de bebouwing van de vlakbij gelegen Europalaan en dat wordt dan ook een ‘logische keuze’ genoemd. Als het architectonisch zou worden aangesloten op de Willem de Zwijgerlaan, dan zou dat leiden tot een ‘vreemde eend in de bijt’, aldus het college. Ook de drie bouwlagen worden als ‘passend’ gezien.

De extra schaduw in de tuin van de bewoners aan de Kerkweg is niet onaanvaardbaar, vindt het college. Dat komt omdat het appartementengebouw in de nieuwe situatie een paar meter verder weg staat dan de huidige bebouwing. Ook wordt de derde bouwlaag wat teruggelegd.

Desondanks op voorhand…

Verschillende insprekers gaven blijk van hun vrees dat in de toekomst ook woningbouw zou kunnen plaatsvinden op de omliggende stukken grond rondom Korteweg 1-3. Het college had natuurlijk als reactie kunnen volstaan met de opmerking: ‘Ja, dat zou kunnen’, maar zo werkt dat niet in een Nota van Beantwoording.

In de reactie op dit punt staat in een heleboel ambtelijke volzinnen dat de panden en gronden geen eigendom van de gemeente zijn en dat tot nu geen verzoeken van andere particuliere partijen zijn gedaan. Om af te sluiten met de opmerking: “Desondanks kan op voorhand niet gesteld worden dat onderhavige ontwikkeling eventuele toekomstige ontwikkelingen onmogelijk maakt.”

En zo staat er dus toch zoiets als: ‘Ja, dat zou kunnen’.

Met dank aan: Paul Houkes

Uit het Nieuws archief