Raad dolblij met Cultureelcentrum.

19 november 2021
Het voorstel van het college van B & W om het Sociaal-Cultureel Centrum (SCC) voor Pijnacker te bouwen op de plaats van het oude Rabogebouw aan het Raadhuisplein krijgt volgende week de volledige steun van alle fracties. In de oordeelvormende vergadering van donderdagavond toonden alle woordvoerders zich enthousiast over die plek.

Er waren zoveel positieve woorden over de locatiekeuze dat portefeuillehouder cultuur Francisca Ravestein verzuchtte: “Ik kan mijn geluk gewoon niet op.”

Aanvankelijk had het college twee andere locaties voorgesteld: het Emmapark en de plek van het huidige Buurt & Zo. Maar toen die plekken dit voorjaar in de raad werden besproken kregen B & W op initiatief van de fractie van Progressief Pijnacker-Nootdorp de opdracht om toch ook nog naar een betere plek te zoeken in het centrum van het dorp, bij voorkeur in het winkelhart.

Dat is dus gelukt, dankzij het feit dat projectontwikkelaar ABB bereid bleek om van zijn bouwplannen voor die plek af te zien en de locatie te verkopen aan de gemeente.

D66-raadslid Lex Kroese zwaaide donderdagavond alle lof toe aan zijn raadscollega Jan-Willem Maas van PPN voor de vasthoudendheid waarmee die een plek midden in het centrum had verdedigd en dat ook vastlegde in een amendement, dat uiteindelijk unaniem werd aangenomen.

Schetsontwerpen

Nu zeker is dat de locatie volgende week definitief wordt bepaald, begint het proces van het aanbesteden van de architectenkeuze, waarin verschillende architecten met schetsontwerpen zullen komen. Is er eenmaal een architect gekozen, dan worden de plannen verder uitgewerkt. Omwonenden en ondernemers in het centrum worden hier zo nauw mogelijk bij betrokken. Ravestein kondigde aan dat al in december een eerste bijeenkomst met de bewoners in de buurt wordt belegd.

Hoewel dat in dit stadium nog niet aan de orde is bepleitten verschillende raadsleden dat het een aantrekkelijk gebouw moet worden, ook aan de zijde van de Stationsstraat. Harald van Zielst (Trots): “Het is voor ons erg belangrijk dat het daar geen blinde muur wordt.” Jan-Willem Maas deed de suggestie om te onderzoeken of het gebouw iets meer naar voren zou kunnen komen, om op die manier meer aansluiting met het Raadhuisplein te krijgen. Damien van Herk (EA) vond dat een goed idee. Volgens hem kan ook op creatieve manier aansluiting op het plein worden gezocht, bijvoorbeeld door de ingang verder naar voren te leggen.

Of dat allemaal mogelijk is wordt in de komende tijd uitgezocht.

Tekst: Paul Houkes