Het cultuur platform Pijnacker heeft op haar site een open brief gezet aan de raadsleden van Pijnacker-Nootdorp om deze te bewegen veranderingen aan te brengen aan de gewilde bezuinigingen op kunst, cultuur en verenigingsleven.

Deze druppel op een gloeiende plaat bezuiniging op immers ook op een andere wijze te behalen.

de open brief:

27 juni neemt u een belangrijk besluit over het subsidiebeleid. In de afgelopen weken/maanden heeft het Cultuurplatform Pijnacker-Nootdorp – net als vele andere belanghebbende partijen – geprobeerd u duidelijk te maken wat de effecten zullen zijn van het huidige subsidiebeleidsvoorstel. Er is hiervoor veel aandacht geweest in de pers, er zijn inspraakavonden georganiseerd, brieven gestuurd, formele adviezen richting het college van burgemeester en wethouders opgesteld (het Cultuurplatform is per slot van rekening een adviesorgaan) en er is zelfs een protestmars gehouden. Honderden cultuurliefhebbers bij het bestuurscentrum: het komt niet vaak voor dat er zoveel ophef over een gemeentelijk plan ontstaat. Al die signalen bij elkaar hebben eens te meer duidelijk gemaakt dat cultuur leeft in Pijnacker-Nootdorp. Maar ook dat de inwoners van deze gemeente veel zorgen hebben over de toekomst van kunst- en cultuurbeoefening vanwege de voorgenomen immense bezuinigingen. In een sector overigens, die in het verleden al de nodige klappen heeft moeten opvangen.

Lees meer door te klikken op de link bij gerelateerde links.