Tussen 21 februari en 2 maart vinden er grondtransporten plaats door het centrum vanaf het gronddepot aan de Meidoornlaan, het transport gaat naar de FES lokatie aan de Schie.

De route die de vrachtwagens nemen is via Groen Van Prinstererlaan, Acacialaan, Goudenregensingel, Meidoornlaan, Oostlaan, Klapwijkseweg, Parklaan en Schie. Op de terugweg ook een stukje via Gantellaan en Hoylede.

De gemeente heeft een limit gesteld aan de grote van de te gebruiken vrachtwagens om de overlast te beperken.

Foto: Ackershof2 Archief