Het actiecomite voor uitbreiding van de terras openingstijden pakt morgen uit met een terras voor het bestuurscentrum van de gemeente Pijnacker.

Van 19:30 tot 20:00 is iedereen welkom om op het terras te komen zitten en rond 22:00 uur komt het agenda punt “handhaving terrassluiting” aan de orde.

Politie Pijnacker en de griffie van de gemeente Pijnacker zijn op de hoogte van deze ludieke actie, waar niets verkocht zal worden.