Tegenvaller IKC Pijnacker Noord.

06 juli 2022
De onderwijscluster voor basisschool Schatkaart, kinderopvang SkippyPePijn en de Casaschool op de locatie Groen van Prinstererlaan in Pijnacker-Noord wordt flink duurder, blijkt uit een marktverkenning die door een extern deskundige is gemaakt. Bij het ontwerp van de schoolgebouwen, die straks samen het IKC Pijnacker-Noord zullen vormen, is al rekening gehouden met de gestegen prijzen van materialen, grondstoffen en transport. Maar toch is te voorzien dat er geld bij zal moeten, laat het college van B & W aan de gemeenteraad weten.

Er ligt nu een ontwerp waarin al diverse bezuinigingen en versoberingen zijn doorgevoerd. Ondanks dat is daarmee niet het gat te overbruggen tussen het budget dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld en de bouwkostenraming. Nog verder bezuinigen en versoberen kan niet; dat ‘zet de kwaliteit onder druk en is onwenselijk’, blijkt uit de informatie aan de gemeenteraad.

Geheim
Omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden wordt de te verwachten overschrijding niet openbaar gemaakt. Het college wil bedrijven die aan de aanbesteding willen meedoen niet wijzer maken dan ze zijn. Daarom is het cijfermatige overzicht in een geheime bijlage aan de raad toegestuurd.

Om vertraging te voorkomen hebben B & W besloten om door te gaan met het proces. Het technisch ontwerp wordt nu opgesteld en daarna volgt de Europese aanbesteding. Eind van dit jaar verwacht men definitief zicht te hebben op de bouwkosten. Het is mogelijk dat de raad dan om een extra budget zal moeten worden gevraagd.

Als uit de definitieve prijsvorming blijkt dat er een exorbitante aanpassing nodig is van het budget, dan is het mogelijk dat er ‘andere afwegingen’ nodig zijn voor de bouw van de onderwijscluster, laat het college alvast aan de raad weten.

Ackerswoude
Het is niet de eerste tegenvaller die Pijnacker-Nootdorp voor zijn kiezen krijgt bij de bouw van nieuwe Integraal Kindcentra. In februari werd al bekend dat ook het IKC Ackerswoude, de nieuwbouw voor de openbare Daltonschool de Tweemaster, Triodos kinderopvang en een gymzaal, ruim drie ton duurder wordt. Die overschrijding kon echter nog wel worden opgelost binnen het budget dat de gemeenteraad ter beschikking had gesteld.

Met dank aan: Paul Houkes