Om de riolering van de appartementen aan de Oostlaan aan te sluiten, is de bouwer voornemens om van
maandag 12 t/m vrijdag 23 maart de zuidelijke rijbaan, richting Zoetermeer. (langs het paviljoen “de diamant”) af te sluiten.

Tijdens deze afsluiting worden tevens de bomen in de middenberm weer terug geplaatst. Ook zal de boomverlichting aangepast worden door de gemeente.

De gemaakte sparingen voor de rioolaansluitingen in het asfalt, worden tijdelijk dicht gestraat om de
gemaakte onderlaag goed te laten uitzakken.

Het verkeer wordt tijdens de afsluiting, middels bebording, omgeleid via de:
Nootdorpseweg -> Noordweg-> Nobellaan-> Troelstralaan -> Thorbeckelaan -> Meidoornlaan. Alle winkels blijven uiteraard wel bereikbaar voor voetgangers.

Na het aanbrengen van de bomen en de rioolaansluitingen in de zuidelijke rijbaan zal de zuidelijke rijbaan weer opengesteld worden voor het verkeer.

Het aanbrengen van de definitieve asfaltlaag op de zuidelijke en noordelijke rijbaan staat gepland in de week van 23 t/m 27 april. Tijdens deze periode zal ook de oversteek thv de Kerkweg worden aangepast. De Oostlaan zal in deze week afgesloten worden.
Wij zullen u vroegtijdig over de definitieve afsluitingsdata informeren.

Plein achter het Witte Huis
Wij willen tevens aan u bekend maken dat de grondwerker in week 11-2012 een aanvang zal maken met de bestratings werkzaamheden achter het Witte Huis.
Met de grondwerker is afgesproken dat de winkels bereikbaar blijven voor voetgangers.

Over de vervolgwerkzaamheden zullen wij u later verder op de hoogte houden.

Bron: bewonersbrief ABB bouw

Uit het Nieuws archief