Rondom het Emmapark was vanmorgen een varken een wandeling aan het maken, via het parkje aldaar was het varken beland in de Emmastraat waar hij vrolijk over de stoep liep.

Een varkensfluisteraar van de politie heeft zich over het beest ontfermd en er zorg voor gedragen dat deze werd afgevoerd.

Foto: Telstar Online